Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

kjuik
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaTehawanka Tehawanka
kjuik
kjuik
6077 c0e7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaTehawanka Tehawanka
kjuik
6836 e0ac 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTehawanka Tehawanka
kjuik
Reposted fromFlau Flau viaTehawanka Tehawanka

May 26 2017

kjuik
Reposted fromRynn Rynn viailovegreen ilovegreen
kjuik
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
7175 522c

jiqqler:

generally I love raccoons but this looks like an enemy from a Souls game

kjuik
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viailovegreen ilovegreen

May 25 2017

kjuik
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost via8agienny 8agienny
kjuik
2454 83c5 500

May 21 2017

kjuik
8585 5b4c
Reposted frommiststueck miststueck viacocciuella cocciuella
kjuik
6525 4782

catp0rn:

catseverywhere:

The deadly banana peel claims another victim. 

WHERE DID THE CAT EVEN GO OMG?

kjuik
8681 4f37
Reposted fromparkaboy parkaboy viaBBart BBart

May 20 2017

May 17 2017

kjuik
kjuik
1882 90ce 500
Reposted fromvegetazen vegetazen viabiauek biauek

May 15 2017

kjuik
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

— ulubiona Szymborska, "Miłość od pierwszego wejrzenia"
Reposted fromabsolutiv absolutiv viaflyingalexa flyingalexa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl